Styrelsen

Namn på styrelsemedlemmarna samt kontaktinfo.

Styrelsen för Brf Östervärn bestäms på årsstämman som hålls en gång om året på våren. Ledamöters förtroendeuppdrag varar i två år och suppleanter väljs om varje år då deras uppdrag är ett år i taget. Som styrelsemedlem utgår ett arvode en gång per år som symbolisk ersättning för nedlagd tid och arbete för att kunna driva föreningen. Bara ledamöter har rösträtt vid styrelsemöten, såvida antalet deltagande ledamöter understiger 5st, då får suppleanter ersätta rösträtten.

Är du intresserad av att vara med i styrelsen? Kontakta Valberedningen för att anmäla ditt intresse. Det går även bra att prata med någon i styrelsen, eller att anmäla ditt intresse på årsstämman. Föreningen välkomnar varmt alla intresserade.

Ordinarie ledamöter:

  • Pontus Norén –  Ordförande
  • Mell Eriksson – Kassör
  • Ann Ekström – Ledamot
  •  Gea Nezami – Sekreterare
  • Geja Nezami – Ledamot
  • Lucas Christensen – Ledamot

Styrelsesuppleanter:

    • Jakob Lannge
    • Jenny Adolfsson

Välkomna att kontakta oss: styrelsen@brfostervarn.se