Sophantering

Föreningen har tre sopkärl för hushållsavfall , ett för matavfall samt ett kärl för pappersåtervinning. 

Det finns en återvinningsstation vid rondellen nära Ellstorp på Åsgårdsgatan. 
Vad avser miljöfarligt avfall eller grovsopor hänvisar vi er till Sysavs återvinningscentraler Sjölunda vid Spillepengen samt Vintrie vid Bunkeflostrand. 

Gemensamma städdagar hålls två gånger om året, höst och vår. Bokning av container i samband med städdag sker en gång per år, vanligtvis till hösten.

Notera att det är absolut förbjudet att slänga eller förvara grovsopor och dylikt i källar- eller vindsutrymmen annat än sina egna! Grovsopor och kartonger får inte heller slängas i portuppgång eller i soprummet. Brännbart avfall i gemensamma utrymmen utgör en påtaglig brandrisk och skall därför forslas bort av ansvarig person.