Innergården

innergård

Innergården får disponeras av alla boende i föreningen. Föreningen har trädgårdsmöbler som står ute på gården under sommarhalvåret tillsammans med två grillar som är till medlemmarnas förfogande.

Enligt stadgarna är medlem berättigad till bokning av gården för privata ändamål. Om man är intresserad bör man sätta upp lappar i trapporna samt kontakta någon i styrelsen.

Efter avslutat bruk av grillar och möbler förväntas medlem återställa dessa i det skick som man önskar finna dem själv.

Städdagar hålls två gånger om året, en på hösten och en till våren. Då hjälps vi åt att städa innergården och alla gemensamma utrymmen. Container för grovavfall bokas en gång om året, vanligen till hösten. Det är viktigt att så många som möjligt sluter upp för att hjälpas åt. En bostadsrättsförening bygger på engagemang och att medlemmarna samverkar för allas vår trevnad.